Przejdź do treści
  • PL
  • EN

Aktualności

A A A Drukuj

Nowe zasady dotyczące wejścia osób towarzyszących do Terminalu na Lotnisku Warszawa/Modlin

Informujemy, że od dnia 10 września zniesiony zostaje zakaz wstępu do Terminalu osób odprowadzających i witających podróżnych.

Zarówno dla pasażerów, jak i osób towarzyszących, w związku z restrykcjami dotyczącymi COVID-19, nadal obowiązują zasady dotyczące:

  • obligatoryjnego pomiaru temperatury przed wejściem do Terminala,
  • noszenia masek ochronnych - od momentu wejścia do Terminala do momentu jego opuszczenia
  • utrzymywania dystansu fizycznego, wynoszącego minimum 1,5 metra

 

  • Wszystkie osoby oczekujące na wejście do strefy ogólnodostępnej Terminalu pasażerskiego, kolejkowane są przed wejściem nr 2 (odloty) poprzez zastosowanie oznakowania poziomego i pionowego zapewniającego właściwą separację osób.
  • Zalecamy częste mycie rąk oraz korzystanie z płynów do dezynfekcji zlokalizowanych oznakowanych miejscach w Terminalu.
  • Osoby przebywające w Terminalu mają obowiązek stosowania się do komunikatów i instrukcji podawanych i wyświetlanych na Lotnisku.

Dla naszego wspólnego bezpieczeństwa prosimy o stosowanie się do powyższych zasad i zaleceń oraz informacji przekazywanych przez Służby Lotniskowe i pracowników Lotniska Warszawa/Modlin.

Dbajmy wspólnie o nasze zdrowie i bezpieczeństwo!

Partnerzy