Przejdź do treści
 • PL
 • EN

Szkolenia

A A A Drukuj

Wykaz i terminarz szkoleń wymaganych na Lotnisku Warszawa/Modlin jest zależne od stref lotniska, do których wymagany jest dostęp danej osoby.

Szkolenia z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego

Osoba odpowiedzialna za przyjmowanie zgłoszeń na szkolenia: Radosław Wiśniewski | e-mail: [email protected]

Temat: Szkolenie „Świadomość Ochrony Lotnictwa Cywilnego”

Miejsce: Sala konferencyjna w budynku PPK

Terminy szkoleń w roku 2023

STYCZEŃ

 • 11.01.2023 – godz. 9:00 - szkolenie do strefy zastrzeżonej
 • 17.01.2023 – godz. 9:00 - szkolenie do strefy zastrzeżonej
 • 25.01.2023 – godz. 9:00 - szkolenie do strefy zastrzeżonej
 • 31.01.2023 – godz. 9:00 - szkolenie do strefy ogólnodostępnej - szkolenie odwołane

LUTY

 • 08.02.2023 – godz. 9:00 - szkolenie do strefy zastrzeżonej
 • 15.02.2023 - godz. 9:00 - szkolenie do strefy zastrzeżonej
 • 22.02.2023 – godz. 9:00 - szkolenie do strefy zastrzeżonej

MARZEC

 • 08.03.2023 – godz. 9:00 - szkolenie do strefy zastrzeżonej
 • 22.03.2023 – godz. 9:00 - szkolenie do strefy zastrzeżonej

 W przypadku wystąpienia zwiększonego zapotrzebowania na szkolenia możliwe jest wyznaczanie dodatkowych terminów. Minimalna liczba uczestników 10 osób.

Osoby zainteresowane powinny przesyłać zgłoszenia, z tygodniowym wyprzedzeniem.
W zgłoszeniu należy podać :
- imię i nazwisko,
- firmę zatrudniającą oraz stanowisko na którym zatrudniona będzie dana osoba
- dane niezbędne do wystawienia faktury.

Koszt szkolenia zostanie podany w informacji zwrotnej, potwierdzającej przyjęcie zgłoszenia.

Opłaty można dokonać przelewem na konto Spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o.
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
PEKAO Bank Pekao S.A. Warszawa, ul. Grzybowska 53/57
NR RACH: 31 1240 3480 1111 0010 1282 8680
BIC/SWIFT code: PKOPPLPW

Szkolenie z systemu zarządzania bezpieczeństwem (SMS)- wszystkie strefy z wyłączeniem stref O i N

Osoba odpowiedzialna za przyjmowanie zgłoszeń na szkolenia: Agnieszka Romaniak | e-mail: [email protected]

 

Przedmiot szkolenia: „System Zarządzania Bezpieczeństwem w Porcie Lotniczym Warszawa/Modlin”

Prosimy o zapisywanie osób chętnych na szkolenie maksymalnie do 3 dni roboczych przed datą szkolenia. Przy zapisie należy podać informację czy dana osoba będzie odbywała szkolenie po raz pierwszy czy będzie przedłużała uprawnienia.

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu należy poinformować o tym fakcie osobę odpowiedzialną za przyjmowanie zgłoszeń drogą e-mailową.

Miejsce szkolenia: Sala konferencyjna budynku PPK

W przypadku szkoleń odbywających się w strefie zastrzeżonej (nie dotyczy budynku PPK), jeżeli osoba zgłoszona na szkolenie nie posiada ważnej czasowej karty identyfikacyjnej, organizacja zgłaszająca jest zobligowana do zapewnienia asysty osobie szkolonej w celu wprowadzenia na strefę zastrzeżoną lotniska.

Czas szkolenia: 2 godziny.

STYCZEŃ 2023:
(maks. 15 osób, sala konf. budynku PPK)

 • 16.01.2023 godz. 14:00- brak miejsc
 • 23.01.2023 godz. 14:00- brak miejsc

LUTY 2023:
(maks. 15 osób, sala konf. budynku PPK)

 • 06.02.2023 godz. 14:00- brak miejsc
 • 20.02.2023 godz. 14:00

MARZEC 2023:
(maks. 15 osób, sala konf. budynku PPK)

 • 06.03.2023 godz. 14:00
 • 20.03.2023 godz. 14:00

KWIECIEŃ 2023:
(maks. 15 osób, sala konf. budynku PPK)

 • 03.04.2023 godz. 14:00
 • 17.04.2023 godz. 14:00

MAJ 2023:
(maks. 15 osób, sala konf. budynku PPK)

 • 08.05.2023 godz. 14:00
 • 22.05.2023 godz. 14:00

CZERWIEC 2023:
(maks. 15 osób, sala konf. budynku PPK)

 • 05.06.2023 godz. 14:00
 • 19.06.2023 godz. 14:00

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom informujemy, że istnieje możliwość zorganizowania dodatkowego szkolenia poza harmonogramem w przypadku zebrania grupy minimum 8 osób.

Szkolenie z ochrony ppoż. Lotniska Warszawa/Modlin, ewakuacji z Terminala i innych obiektów MPL oraz prowadzenia i uczestnictwa w akcjach ratowniczo-gaśniczych – wszystkie strefy

Osoba odpowiedzialna za przyjmowanie zgłoszeń na szkolenia: Mariusz Torbus | e-mail [email protected]

Temat: „Szkolenie z ochrony ppoż. lotniska Warszawa/Modlin, ewakuacji z Terminala i innych obiektów MPL oraz prowadzenia i uczestnictwa w akcjach ratowniczo-gaśniczych”

Miejsce szkolenia: Sala Konferencyjna Budynek PPK

STYCZEŃ

 • 10.01.2023    godz. 10:00
 • 17.01.2023    godz. 10:00                    Uwaga! Zmiana terminu  20.01.2023    godz. 10:00
 • 24.01.2023    godz. 10:00

LUTY

 • 07.02.2023    godz. 10:00
 • 14.02.2023    godz. 10:00
 • 21.02.2023    godz. 10:00

MARZEC

 • 07.03.2023    godz. 10:00
 • 14.03.2023    godz. 10:00
 • 21.03.2023    godz. 10:00
 • 28.03.2023    godz. 10:00

 

Grupy szkoleniowe nie przekraczające 25 osób. Czas szkolenia ok. 90 min.

Proszę podawać listy pracowników do przeszkolenia na adres: [email protected]

Szkolenie z zasad poruszania się po terenie lotniska – wszystkie strefy z wyłączeniem strefy O i N

Osoba odpowiedzialna za przyjmowanie zgłoszeń na szkolenia: Justyna Cieślak | e-mail: [email protected]

Temat: „Szkolenie z zasad poruszania się po terenie Lotniska Warszawa/Modlin”

Miejsce: Sala Konferencyjna w budynku PPK

HARMONOGRAM SZKOLEŃ 2022

STYCZEŃ 2023:

 • 16.01.2023 r. godzina 10:00 – szkolenie z zasad poruszania się po terenie lotniska
 • 30.01.2023 r. godzina 10:00 – szkolenie z zasad poruszania się po terenie lotniska

LUTY 2023:

 • 13.02.2023 r. godzina 10:00 – szkolenie z zasad poruszania się po terenie lotniska
 • 27.02.2023 r. godzina 10:00 – szkolenie z zasad poruszania się po terenie lotniska

MARZEC 2023:

 • 13.03.2023 r. godzina 10:00 – szkolenie z zasad poruszania się po terenie lotniska
 • 27.03.2023 r. godzina 10:00 – szkolenie z zasad poruszania się po terenie lotniska

 

Wszystkie szkolenia z Zasad poruszania się pieszych i pojazdów po terenie Lotniska Warszawa/Modlin odbywają się w Sali konferencyjnej budynku PPK,

Prosimy o zapisywanie osób chętnych na szkolenie maksymalnie do 3 dni przed datą szkolenia.
Przy zapisie, prosimy o informację czy dana osoba będzie odbywała szkolenie po raz pierwszy czy będzie przedłużała uprawnienia.
Maksymalna liczba osób na szkoleniu – 15.

Szkolenie z zasad poruszania się w polu ruchu naziemnego – osoby mające mieć lub posiadające dostęp do pola ruchu naziemnego

Osoba odpowiedzialna za przyjmowanie zgłoszeń na szkolenia: Justyna Cieślak | e-mail: [email protected]

Temat:  „Szkolenie z zasad poruszania się w polu ruchu naziemnego”

Miejsce: Hangar nr 12

WSZYSTKIE OSOBY UCZESTNICZĄCE W SZKOLENIACH PRN PROSZONE SĄ O WCZEŚNIEJSZE ZAPOZNIANIE SIĘ Z PLANEM LOTNISKA WARSZAWA/MODLIN ORAZ Z PREZENTACJĄ Z ZAKRESU PORUSZANIA SIĘ W PRN

HARMONOGRAM SZKOLEŃ 2022

od III kwartału 2022 r. szkolenie z zakresu PRN zostaje wydłużone i będzie trwać od godziny 08:00 do godziny 11:30

STYCZEŃ 2023:

 • 10.01.2023 r. godzina 08:00 - szkolenie z zasad poruszania się w polu ruchu naziemnego - brak miejsc
 • 24.01.2023 r. godzina 08:00 – szkolenie z zasad poruszania się w polu ruchu naziemnego - brak miejsc

LUTY 2023:

 • 07.02.2023 r. godzina 08:00 - szkolenie z zasad poruszania się w polu ruchu naziemnego - brak miejsc
 • 21.02.2023 r. godzina 08:00 – szkolenie z zasad poruszania się w polu ruchu naziemnego

MARZEC 2023:

 • 07.03.2023 r. godzina 08:00 - szkolenie z zasad poruszania się w polu ruchu naziemnego
 • 21.03.2023 r. godzina 08:00 – szkolenie z zasad poruszania się w polu ruchu naziemnego

 

Wszystkie szkolenia z zasad poruszania się w polu ruchu naziemnego odbywają się w Sali konferencyjnej Hangaru 12.

Prosimy o zapisywanie osób chętnych na szkolenie maksymalnie do 3 dni przed datą szkolenia.
Przy zapisie, prosimy o informację czy dana osoba będzie odbywała szkolenie po raz pierwszy czy będzie przedłużała uprawnienia.
Maksymalna liczba osób na szkoleniu – 20.

Szkolenie dla osób które pracują lub będą pracowały w sieci łączności TETRA – szkolenie z obsługi radiotelefonów i pracy w sieci łączności TETRA

Osoba odpowiedzialna za przyjmowanie zgłoszeń na szkolenia: Krzysztof Tołczyk | e-mail: [email protected]

Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są tylko i wyłącznie w formie mailowej, prosimy o zapisywanie osób chętnych na szkolenie maksymalnie do 3 dni przed datą szkolenia. Po tym czasie lista będzie zamknięta. Zgłoszenie powinno zawierać:
1) imię i nazwisko
2) dział lub nazwę firmy
3) informacje czy dana osoba będzie odbywać szkolenie z łączności po raz pierwszy czy po raz kolejny
4) jakim terminem zainteresowana jest dana osoba

Temat: „Szkolenie z Systemu Łączności Radiotelefonicznej Lotniska Warszawa/Modlin”

HARMONOGRAM SZKOLEŃ 2022/2023   

STYCZEŃ:

 • 10.01.2023 r. godzina 12:00
 • 24.01.2023 r. godzina 12:00

LUTY:

 • 07.02.2023 r. godzina 12:00
 • 21.02.2023 r. godzina 12:00

MARZEC:

 • 07.03.2023 r. godzina 12:00
 • 21.03.2023 r. godzina 12:00

 

Wszystkie szkolenia z systemu łączności radiotelefonicznej lotniska Warszawa/Modlin odbywają się w Hangarze nr 12.

Prosimy o zapisywanie osób chętnych na szkolenie maksymalnie do 3 dni przed datą szkolenia. Po tym czasie lista będzie zamknięta. Przy zapisie, prosimy o informację czy dana osoba będzie odbywała szkolenie po raz pierwszy czy będzie przedłużała uprawnienia (szkolenie okresowe).

Maksymalna liczba osób na szkoleniu: 25

Partnerzy