Przejdź do treści
 • PL
 • EN

Szkolenia

A A A Drukuj

Wykaz i terminarz szkoleń wymaganych na Lotnisku Warszawa/Modlin jest zależne od stref lotniska, do których wymagany jest dostęp danej osoby.

Szkolenie ze świadomości ochrony lotnictwa cywilnego - wszystkie strefy dostepu

Osoba odpowiedzialna za przyjmowanie zgłoszeń na szkolenia: Beata Malec | e-mail: b.malec@modlinairport.pl

Temat: Szkolenie „Świadomość Ochrony Lotnictwa Cywilnego”

Miejsce: Sala konferencyjna w budynku PPK

Terminy szkoleń w roku 2020

CZERWIEC

 • 03.06.2020 r., godz. 11:00 - 14:00 - zmiana terminu szkolenia. Nowy termin 10 czerwca, godz. 11:00 - Sala Konferencyjna, Budynek PPK
 • 17.06.2020 r., godz. 11:00 - 14:00

LIPIEC

 • 08.07.2020 r., godz. 11:00 - 14:00
 • 22.07.2020 r., godz. 11:00 - 14:00

SIERPIEŃ

 • 05.08.2020 r., godz. 11:00 - 14:00
 • 26.08.2020 r., godz. 11:00 - 14:00

WRZESIEŃ

 • 16.09.2020 r., godz. 11:00 - 14:00 - brak miejsc
 • 30.09.2020 r., godz. 11:00 - 14:00 - brak miejsc

Dodatkowy termin szkolenia:

 • 02.09.2020 r. godzina 11:00 - 14:00 (Sala Konferencyjna, Budynek PPK)
 • 23.09.2020 r. godzina 11:00 - 14:00 (Sala Konferencyjna, Budynek PPK)

PAŹDZIERNIK

 • 08.10.2020 r., godz. 11:00 - 14:00 - brak miejsc
 • 21.10.2020 r., godz. 11:00 - 14:00

LISTOPAD

 • 04.11.2020 r., godz. 11:00 - 14:00
 • 25.11.2020 r., godz. 11:00 - 14:00

GRUDZIEŃ

 • 02.12.2020 r., godz. 11:00 - 14:00
 • 16.12.2020 r., godz. 11:00 - 14:00

Z uwagi na panującą pandemię Covid -19 uczestnicy szkolenia powinni być zaopatrzeni w maseczki ochronne.

Maksymalna liczba osób na szkoleniu – 15

W przypadku wystąpienia zwiększonego zapotrzebowania na szkolenia możliwe jest wyznaczanie dodatkowych terminów.

Osoby zainteresowane powinny przesyłać zgłoszenia, z tygodniowym wyprzedzeniem.
W zgłoszeniu należy podać :
- imię i nazwisko,
- firmę zatrudniającą oraz stanowisko na którym zatrudniona będzie dana osoba
- dane niezbędne do wystawienia faktury.

Koszt szkolenia zostanie podany w informacji zwrotnej, potwierdzającej przyjęcie zgłoszenia.

Opłaty można dokonać przelewem na konto Spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o.
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
PEKAO Bank Pekao S.A. Warszawa, ul. Grzybowska 53/57
NR RACH: 31 1240 3480 1111 0010 1282 8680
BIC/SWIFT code: PKOPPLPW

Szkolenie z systemu zarządzania bezpieczeństwem (SMS)- wszystkie strefy z wyłączeniem stref O i N

Osoba odpowiedzialna za przyjmowanie zgłoszeń na szkolenia: Kamil Potocki | e-mail: k.potocki@modlinairport.pl

Przedmiot szkolenia: „System Zarządzania Bezpieczeństwem w Porcie Lotniczym Warszawa/Modlin”

Prosimy o zapisywanie osób chętnych na szkolenie maksymalnie do 3 dni roboczych przed datą szkolenia. Przy zapisie należy podać informację czy dana osoba będzie odbywała szkolenie po raz pierwszy czy będzie przedłużała uprawnienia.

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu należy poinformować o tym fakcie osobę odpowiedzialną za przyjmowanie zgłoszeń drogą e-mailową.

Miejsce szkolenia: Sala konferencyjna budynku PPK

W przypadku szkoleń odbywających się w strefie zastrzeżonej (nie dotyczy budynku PPK), jeżeli osoba zgłoszona na szkolenie nie posiada ważnej czasowej karty identyfikacyjnej, organizacja zgłaszająca jest zobligowana do zapewnienia asysty osobie szkolonej w celu wprowadzenia na strefę zastrzeżoną lotniska.

Czas szkolenia: 2 godziny.

 

HARMONOGRAM SZKOLEŃ 2020

SIERPIEŃ 2020
(maks. 15 osób, sala konferencyjna budynku PPK)

 • 03.08.2020 godzina 14:00 - brak miejsc
 • 10.08.2020 godzina 14:00 - brak miejsc
 • 17.08.2020 godzina 14:00
 • 24.08.2020 godzina 14:00 - brak miejsc
 • 31.08.2020 godzina 14:00 - brak miejsc

WRZESIEŃ 2020
(maks. 15 osób, sala konferencyjna budynku PPK)

 • 14.09.2020 godzina 14:00 - brak miejsc
 • 21.09.2020 godzina 14:00 - brak miejsc
 • 28.09.2020 godzina 14:00 - brak miejsc

PAŹDZIERNIK 2020
(maks. 15 osób, sala konferencyjna budynku PPK)

 • 12.10.2020 godzina 14:00 – brak miejsc
 • 19.10.2020 godzina 14:00
 • 26.10.2020 godzina 14:00 – brak miejsc

LISTOPAD 2020
(maks. 15 osób, sala konferencyjna budynku PPK)

 • 09.11.2020 godzina 14:00
 • 23.11.2020 godzina 14:00

GRUDZIEŃ 2020
(maks. 15 osób, sala konferencyjna budynku PPK)

 • 07.12.2020 godzina 14:00
 • 21.12.2020 godzina 14:00

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom informujemy, że istnieje możliwość zorganizowania dodatkowego szkolenia poza harmonogramem w przypadku zebrania grupy minimum 8 osób.

Szkolenie z ochrony ppoż. Lotniska Warszawa/Modlin, ewakuacji z Terminala i innych obiektów MPL oraz prowadzenia i uczestnictwa w akcjach ratowniczo-gaśniczych – wszystkie strefy

Osoba odpowiedzialna za przyjmowanie zgłoszeń na szkolenia: Mariusz Torbus | e-mail m.torbus@modlinairport.pl

Temat: „Szkolenie z ochrony ppoż. lotniska Warszawa/Modlin, ewakuacji z Terminala i innych obiektów MPL oraz prowadzenia i uczestnictwa w akcjach ratowniczo-gaśniczych”

Miejsce szkolenia - Sala Konferencyjna Hangar nr 12

CZERWIEC 2020:

 • 09.06.2020 godzina 10:00
 • 16.06.2020 godzina 10:00
 • 23.06.2020 godzina 10:00

LIPIEC 2020
(maks. 15 osób, sala konferencyjna hangaru 12)

 • 07.07.2020 godz. 10:00
 • 14.07.2020 godz. 12:00
 • 21.07.2020 godz. 10:00
 • 28.07.2020 godz. 10:00

SIERPIEŃ 2020
(maks. 15 osób, sala konferencyjna hangaru 12)

 • 11.08.2020 godz. 10:00
 • 18.08.2020 godz. 10:00
 • 25.08.2020 godz. 10:00

WRZESIEŃ 2020
(maks. 15 osób, sala konferencyjna hangaru 12)

 • 07.09.2020 godz. 10:00
 • 15.09.2020 godz. 10:00
 • 21.09.2020 godz. 10:00
 • 29.09.2020 godz. 10:00

Grupy szkoleniowe nie przekraczające 15 osób. Czas szkolenia ok. 90 min.

Proszę podawać listy pracowników do przeszkolenia na adres: m.torbus@modlinairport.pl

Szkolenie z zasad poruszania się po terenie lotniska – wszystkie strefy z wyłączeniem strefy O i N

Osoba odpowiedzialna za przyjmowanie zgłoszeń na szkolenia: Justyna Cieślak | e-mail: j.cieslak@modlinairport.pl

Temat: „Szkolenie z zasad poruszania się po terenie Lotniska Warszawa/Modlin”

Miejsce: Sala Konferencyjna w budynku PPK

HARMONOGRAM SZKOLEŃ III KWARTAŁ 2020

Temat: „Szkolenie z zasad poruszania się pieszych i pojazdów po terenie Lotniska Warszawa/Modlin

CZERWIEC:

 • 30.06.2020  r. godzina 10:00 - szkolenie z zasad poruszania się po terenie lotniska

Dodatkowe terminy szkoleń:

 • 17.06.2020 r. godzina 09:00
 • 19.06.2020 r. godzina 09:00
 • 22.06.2020 r. godzina 10:00

LIPIEC:

 • 06.07.2020 r. godzina 10:00
 • 17.07.2020  r. godzina 10:00
 • 20.07.2020 r. godzina 10:00
 • 28.07.2020 r. godzina 10:00

SIERPIEŃ:

 • 03.08.2020 r. godzina 10:00
 • 31.08.2020  r. godzina 10:00

WRZESIEŃ:

 • 15.09.2020 r. godzina 10:00

PAŹDZIERNIK:

 • 12.10.2020 r. godzina 10:00

LISTOPAD:

 • 09.11.2020 r. godzina 10:00

GRUDZIEŃ:

 • 15.12.2020 r. godzina 10:00

 

Szkolenia odbędą się w Sali  Konferencyjnej budynku PPK. W szkoleniu może uczestniczyć maksymalnie 15 osób.

Prosimy o zapisywanie osób chętnych na szkolenie maksymalnie do 3 dni roboczych przed datą szkolenia. Przy zapisie należy podać informację czy dana osoba będzie odbywała szkolenie po raz pierwszy czy będzie przedłużała uprawnienia.

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu należy poinformować o tym fakcie osobę odpowiedzialną za przyjmowanie zgłoszeń drogą e-mailową.

Szkolenie z zasad poruszania się w polu ruchu naziemnego – osoby mające mieć lub posiadające dostęp do pola ruchu naziemnego

Osoba odpowiedzialna za przyjmowanie zgłoszeń na szkolenia: Justyna Cieślak | e-mail: j.cieslak@modlinairport.pl

Temat:  „Szkolenie z zasad poruszania się w polu ruchu naziemnego”

Z uwagi na obecną sytuacją spowodowaną rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, szkolenia w podanych poniżej terminach odbywają się dla osób, które będą uczestniczyć w szkoleniu po raz pierwszy.

Osoby odświeżające szkolenia proszone są o kontakt mailowy w celu potwierdzenia daty szkolenia (ilość uczestników została znacznie zmniejszona w stosunku do czasu przed pandemią wirusa SARS-CoV-2.

Jednocześnie przypominam, że zgodnie z pismem Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego (do wglądu poniżej), daty ważności szkoleń są przedłużone.

Miejsce: Hangar nr 12

Terminy szkoleń: 

„UWAGA ZMIANA GODZINY SZKOLENIA”

HARMONOGRAM SZKOLEŃ III KWARTAŁ 2020

Temat: „Szkolenie z zasad poruszania się w polu ruchu naziemnego”

WSZYSTKIE OSOBY UCZESTNICZĄCE W SZKOLENIACH PRN PROSZONE SĄ O WCZEŚNIEJSZE ZAPOZNIANIE SIĘ Z PLANEM LOTNISKA WARSZAWA/MODLIN

CZERWIEC:

 • 02.06.2020  r. godzina 8:30
 • 18.06.2020  r. godzina 8:30 - brak miejsc

Dodatkowe terminy szkoleń:

 • 19.06.2020 r. godzina 08:30 - brak miejsc
 • 22.06.2020 r. godzina 10:00 (Sala Konferencyjna, Budynek PPK)
 • 23.06.2020 r. godzina 08:30

LIPIEC:

 • 10.07.2020 r. godzina 08:30 - brak miejsc
 • 14.07.2020 r. godzina 08:30 - brak miejsc
 • 23.07.2020 r. godzina 08:30 - brak miejsc
 • 31.07.2020 r. godzina 08:30 - brak miejsc

Dodatkowy termin szkolenia:

 • 16.07.2020 r. godzina 12:00 (Sala Konferencyjna, Hangar nr 12)

SIERPIEŃ:

 • 04.08.2020 r. godzina 08:30
 • 07.08.2020 r. godzina 08:30
 • 17.08.2020 r. godzina 08:30
 • 28.08.2020 r. godzina 08:30 - brak miejsc

WRZESIEŃ:

 • 08.09.2020 r. godzina 08:30 - brak miejsc
 • 22.09.2020 r. godzina 08:30 - brak miejsc

Dodatkowy termin szkolenia:

 • 03.09.2020 r. godzina 08:30 (Sala Konferencyjna, Hangar nr 12)

PAŹDZIERNIK:

 • 06.10.2020 r. godzina 08:30 - brak miejsc
 • 20.10.2020 r. godzina 08:30 - brak miejsc

Dodatkowy termin szkolenia:

08.10.2020 r. godzina 08:30 (Sala Konferencyjna, Hangar nr 12)

LISTOPAD:

 • 02.11.2020 r. godzina 08:30
 • 17.11.2020 r. godzina 08:30

GRUDZIEŃ:

 • 08.12.2020 r. godzina 08:30
 • 29.12.2020 r. godzina 08:30

 

Wszystkie szkolenia z zasad poruszania się w polu ruchu naziemnego odbywają się w Sali konferencyjnej Hangaru 12.

Prosimy o zapisywanie osób chętnych na szkolenie maksymalnie do 3 dni przed datą szkolenia.

Przy zapisie, prosimy o informację czy dana osoba będzie odbywała szkolenie po raz pierwszy czy będzie przedłużała uprawnienia. Prosimy o zapisywanie osób chętnych na szkolenie maksymalnie do 3 dni roboczych przed datą szkolenia. Przy zapisie należy podać informację czy dana osoba będzie odbywała szkolenie po raz pierwszy czy będzie przedłużała uprawnienia.

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu należy poinformować o tym fakcie osobę odpowiedzialną za przyjmowanie zgłoszeń drogą e-mailową.

Maksymalna liczba osób na szkoleniu – 15.

W przypadku szkoleń odbywających się w strefie zastrzeżonej (nie dotyczy budynku PPK), jeżeli osoba zgłoszona na szkolenie nie posiada ważnej czasowej karty identyfikacyjnej, organizacja zgłaszająca jest zobligowana do zapewnienia asysty osobie szkolonej w celu wprowadzenia na strefę zastrzeżoną lotniska.

Szkolenie dla osób które pracują lub będą pracowały w sieci łączności TETRA – szkolenie z obsługi radiotelefonów i pracy w sieci łączności TETRA

Osoba odpowiedzialna za przyjmowanie zgłoszeń na szkolenia: Krzysztof Tołczyk | e-mail: tetraszkolenia@modlinairport.pl

Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są tylko i wyłącznie w formie mailowej, prosimy o zapisywanie osób chętnych na szkolenie maksymalnie do 3 dni przed datą szkolenia. Po tym czasie lista będzie zamknięta. Zgłoszenie powinno zawierać:
1) imię i nazwisko
2) dział lub nazwę firmy
3) informacje czy dana osoba będzie odbywać szkolenie z łączności po raz pierwszy czy po raz kolejny
4) jakim terminem zainteresowana jest dana osoba

Temat: „Szkolenie z obsługi radiotelefonów i pracy w sieci łączności TETRA”

Miejsce: Hangar nr 12

HARMONOGRAM SZKOLEŃ III KWARTAŁ 2020

WRZESIEŃ:

 • 08.09.2020 r. godzina 11:30 
 • 22.09.2020 r. godzina 11:30

HARMONOGRAM SZKOLEŃ IV KWARTAŁ 2020  

PAŹDZIERNIK:

 • 06.10.2020 r. godzina 11:30
 • 20.10.2020 r. godzina 11:30    

LISTOPAD:

 • 10.11.2020 r. godzina 11:30 
 • 17.11.2020 r. godzina 11.30 

GRUDZIEŃ:

 • 01.12.2020 r. godzina 11:30 
 • 22.12.2020 r. godzina 11:30 
 • 29.12.2020 r. godzina 11:30

Wszystkie szkolenia z systemu łączności radiotelefonicznej lotniska Warszawa/Modlin odbywają się w Hangarze nr 12.

Maksymalna liczba osób na szkoleniu - 15.

ZałącznikWielkość
PDF icon cennik opłat usług pozalotniczych412.51 KB
PDF icon ULC-decyzja764.69 KB
PDF icon Poruszanie w PRN7.71 MB
PDF icon strefy_z_napisami.pdf102.25 KB
Image icon icao.jpg46.16 KB
PDF icon szkolenia-SARS-CoV-2196.71 KB

Partnerzy