Przejdź do treści
 • PL
 • EN

Szkolenia

A A A Drukuj

 

Wykaz i terminarz szkoleń wymaganych na Lotnisku Warszawa/Modlin jest zależne od stref lotniska, do których wymagany jest dostęp danej osoby.

 

Szkolenie ze świadomości ochrony lotnictwa cywilengo - wszystkie strefy dostepu

Osoba odpowiedzialna za przyjmowanie zgłoszeń na szkolenia: Weronika Makowska | e-mail: w.makowska@modlinairport.pl

Temat: Szkolenie „Świadomość Ochrony Lotnictwa Cywilnego”

Miejsce: Sala konferencyjna w budynku terminala pasażerskiego

Terminy szkoleń 

Styczeń | 10 i 24,  godzina 11:00 – 14:00

Luty | 7 i 21,  godzina 11:00 – 14:00

Marzec | 14 i 21,  godzina 11:00 – 14:00

Kwiecień | 4 i 18,  godzina 11:00 – 14:00

Maj | 9 i 23,  godzina 11:00 – 14:00

Czerwiec | 6 i 20,  godzina 11:00 – 14:00

Lipiec | 11 i 25,  godzina 11:00 – 14:00

Sierpień | 8 i 22,  godzina 11:00 – 14:00

Wrzesień | 5 i 12,  godzina 11:00 – 14:00

Październik | 10 i 24,  godzina 11:00 – 14:00

Listopad | 7 i 21,  godzina 11:00 – 14:00

Grudzień | 5 i 19,  godzina 11:00 – 14:00

Osoby zainteresowane powinny przesyłać zgłoszenia, z tygodniowym wyprzedzeniem.
W zgłoszeniu należy podać :
- imię i nazwisko,
- firmę zatrudniającą oraz stanowisko na którym zatrudniona będzie dana osoba.

W zgłoszeniu należy umieścić dane niezbędne do wystawienia faktury lub informację o płatności indywidualnej. Koszt szkolenia zostanie podany w informacji zwrotnej, potwierdzającej przyjęcie zgłoszenia.

Opłaty można dokonać przelewem na konto Spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o.
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
PEKAO Bank Pekao S.A. Warszawa, ul. Grzybowska 53/57
NR RACH: 31 1240 3480 1111 0010 1282 8680
BIC/SWIFT code: PKOPPLPW

W przypadku wystąpienia zwiększonego zapotrzebowania na szkolenia możliwe jest wyznaczanie dodatkowych terminów.

Szkolenie z systemu zarządzania bezpieczeństwem - wszystkie strefy z wyłączeniem stref O i N

 

Osoba odpowiedzialna za przyjmowanie zgłoszeń na szkolenia: Kamil Potocki | e-mail: k.potocki@modlinairport.pl

Temat: „Szkolenie z systemu zarządzania bezpieczeństwem”

Miejsce: Sala konferencyjna w Terminalu

Terminy szkoleń

STYCZEŃ 2018:

 • 08.01.2018 godzina 14:00
 • 22.01.2018 godzina 14:00

LUTY 2018:

 • 05.02.2018 godzina 14:00
 • 19.02.2018 godzina 14:00

MARZEC 2018:

 • 12.03.2018 godzina 14:00
 • 26.09.2018 godzina 14:00

KWIECIEŃ 2018:

 • 16.04.2018 godzina 14:00
 • 30.04.2018 godzina 14:00

MAJ 2018:

 • 14.05.2018 godzina 14:00
 • 28.05.2018 godzina 14:00

CZERWIEC 2018:

 • 11.06.2018 godzina 14:00
 • 25.06.2018 godzina 14:00

                                                                                            

 

Szkolenie z ochrony ppoż. Lotniska Warszawa/Modlin, ewakuacji z Terminala i innych obiektów MPL oraz prowadzenia i uczestnictwa w akcjach ratowniczo-gaśniczych – wszystkie strefy

Osoba odpowiedzialna za przyjmowanie zgłoszeń na szkolenia: Mariusz Torbus | e-mail m.torbus@modlinairport.pl

Temat: „Szkolenie z ochrony ppoż. lotniska Warszawa/Modlin, ewakuacji z Terminala i innych obiektów MPL oraz prowadzenia i uczestnictwa w akcjach ratowniczo-gaśniczych”

Miejsce: Sala Konferencyjna w Terminalu

Terminy szkoleń:
09, 23 kwiecień 2018 | godz. 10:00
07, 15 maj 2018 | godz. 10:00
11, 25 czerwiec 2018 | godz. 10:00

Miejsce: Strażnica LSRG

Terminy szkoleń:
12, 27 kwiecień 2018 | godz. 10:00
09, 30 maj 2018| godz. 10:00

08, 29 czerwiec 2018 | godz. 10:00

Grupy szkoleniowe nie przekraczające 25 osób. Czas szkolenia ok. 90 min.

Szkolenie z zasad poruszania się po terenie lotniska – wszystkie strefy z wyłączeniem strefy O i N

Osoba odpowiedzialna za przyjmowanie zgłoszeń na szkolenia: Julita Wasiak| e-mail: j.wasiak@modlinairport.pl

Temat: „Szkolenie z zasad poruszania się po terenie Lotniska Warszawa/Modlin”

Miejsce: Sala Konferencyjna w Terminalu

Terminy szkoleń 

GRUDZIEŃ | 19.12.2017 r. godzina 10:00

STYCZEŃ | 09.01.2018 r. godzina 10:00

LUTY | 06.02.2018 r. godzina 10:00

MARZEC | 06.03.2018 r. godzina 10:00

KWIECIEŃ | 10.04.2018 r. godzina 10:00

MAJ | 08.05.2018 r. godzina 10:00

CZERWIEC | 05.06.2018 r. godzina 10:00

Prosimy o zapisywanie osób chętnych na szkolenie maksymalnie do 3 dni przed datą szkolenia.  Przy zapisie, prosimy o informację czy dana osoba będzie odbywała szkolenie po raz pierwszy czy będzie przedłużała uprawnienia. Maksymalna liczba osób na szkoleniu – 25.

 

Szkolenie z zasad poruszania się w polu ruchu naziemnego – osoby mające mieć lub posiadające dostęp do pola ruchu naziemnego

Osoba odpowiedzialna za przyjmowanie zgłoszeń na szkolenia: Julita Wasiak | e-mail: j.wasiak@modlinairport.pl

Temat:  „Szkolenie z zasad poruszania się po terenie Lotniska Warszawa/Modlin” i „Szkolenie z zasad poruszania się w polu ruchu naziemnego”

Miejsce: Hangar nr 12

Terminy szkoleń

STYCZEŃ | 22.01.2018 r. godzina 10:00

LUTY | 20.02.2018 r. godzina 10:00

MARZEC | 20.03.2018 r. godzina 10:00

KWIECIEŃ | 24.04.2018 r. godzina 10:00

MAJ | 22.05.2018 r. godzina 10:00

CZERWIEC | 19.06.2018 r. godzina 10:00

Prosimy o zapisywanie osób chętnych na szkolenie maksymalnie do 3 dni przed datą szkolenia.  Przy zapisie, prosimy o informację czy dana osoba będzie odbywała szkolenie po raz pierwszy czy będzie przedłużała uprawnienia. Maksymalna liczba osób na szkoleniu – 25.

 

Szkolenie dla osób które pracują lub będą pracowały w sieci łączności TETRA – szkolenie z obsługi radiotelefonów i pracy w sieci łączności TETRA

Osoba odpowiedzialna za przyjmowanie zgłoszeń na szkolenia: Krzysztof Tołczyk | e-mail: noc@modlinairport.pl

Temat: „Szkolenie z obsługi radiotelefonów i pracy w sieci łączności TETRA”

Miejsce: Hangar nr 12

Terminy szkoleń

9, 23 styczeń 2018 | godz. 12:30

6, 20 luty 2018 | godz. 12:30

6, 20 marzec 2018 | godz. 12:30

10, 24 kwiecień 2018 | godz. 12:30

8, 22 maj 2018 2018 | godz. 12:30

5, 19 czerwca 2018 | godz. 12:30

Zgłoszenia prosimy przesyłać maksymalnie do 3 dni przed datą szkolenia.

Partnerzy