Przejdź do treści
  • PL
  • EN

Cennik korzystania z elementów infrastruktury lotniczej

A A A Drukuj

Uchwałą Zarządu nr 166, Zarząd Spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o. z dn. 16.10.2012 r. wprowadza do stosowania dokumenty dotyczące scentralizowanej infrastruktury na Lotnisku Warszawa/Modlin.

1. Wykaz elementów scentralizowanej infrastruktury na Lotnisku Warszawa/Modlin
2. Regulamin użytkowania Lotnisko Warszawa/Modlin
3. Zasady naliczania i pobierania opłat za użytkowanie scentralizowanej infrastruktury oraz za dostęp do obiektów i urządzeń na Lotnisku Warszawa/Modlin.

Dokumenty weszły w życie z dniem 4 maja 2016 r.

Partnerzy