Przejdź do treści
  • PL
  • EN

Zwrot VAT

A A A Drukuj

 

Zwrot podatku VAT można uzyskać w Kantorze wymiany walut - ICE International Currency Exchange strefa ogólnodostępna (obok informacji lotniskowej).
Godziny funkcjonowania Kantora

Refundacji dokonujemy na podstawie dokumentów firm: GLOBAL BLUE - dokumenty polskie i zagraniczne oraz PREMIER - dokumenty polskie i zagraniczne.

Każda osoba ubiegająca się o zwrot podatku musi okazać ważny dokument potwierdzający tożsamość oraz posiadać potwierdzenie wywozu towaru przez Urząd Celny. W przypadku Polskich dokumentów tax free Pasażer ubiegający się o zwrot ma 3 miesiące na wywóz towaru licząc od pierwszego dnia następnego miesiąca, w którym dokonał zakupu i 7 miesięcy na uzyskanie refundacji.

W przypadku zagranicznych czeków, czas na uzyskanie refundacji oraz potwierdzenie wywozu towaru uzależniony jest od przepisów danego państwa, w którym został dokonany zakup i wystawiono dokument refundacyjny. Zwrot podatku VAT mogą uzyskać obywatele krajów UE dokonujący zakupu w krajach spoza Unii Europejskiej oraz obywatele krajów spoza Unii Europejskiej dokonujący zakupów w krajach UE. 

Jeżeli nie zostaną spełnione wszystkie warunki refundacji, pracownicy ICE mogą odmówić wypłacenia zwrotu podatku.

Przed zgłoszeniem się do punktu refundacyjnego czy dokument, który posiadamy uprawnia nas do zwrotu podatku VAT. Najczęściej pojawiające się błędy, które uniemożliwiają refundację to:

  • brak paragonu fiskalnego,
  • skreślenia lub przeprawienia na dokumencie,
  • brak czytelnego podpisu sprzedawcy,
  • data zakupu na paragonie różni się od daty wystawienia.

Partnerzy