Przejdź do treści
  • PL
  • EN

Praktyki zawodowe i studenckie

A A A Drukuj

Praktyki zawodowe odbywają się na podstawie umowy o realizację praktyki zawartej pomiędzy Spółką Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o. a szkołą, w której pobiera naukę kandydat.

Praktyki studenckie odbywają się na podstawie porozumienia o realizację praktyki zawartego pomiędzy Spółką Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o. a uczelnią, w której pobiera naukę kandydat.

Warunkiem niezbędnym do zakwalifikowania się na praktyki jest nauka albo studia na kierunku związanym z zakresem i profilem działalności jednostki organizacyjnej Spółki, w której kandydat ubiega się o praktykę.

Praktyki zawodowe i studenckie są nieodpłatne.

Partnerzy