Przejdź do treści
  • PL
  • EN

Inspektor ochrony danych

A A A Drukuj

Administrator danych:

Administratorem Państwa danych jest Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa - Modlin Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim, adres: 05-102 Nowy Dwór Mazowiecki, ul Generała Wiktora Thommee 1A, wpisany do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000184990, NIP: 522-10-25-337,

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się mailowo na adres: [email protected]

Partnerzy