Przejdź do treści
  • PL
  • EN

Ogłoszenia i przetargi

A A A Drukuj
Data rozpoczęcia:
11.01.2022
Sukcesywne dostawy paliw płynnych dla potrzeb Spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o.Wykonawca zobowiązany jest określić cenę jednostkową producenta paliw – poz. 1 tabeli zawartych w załączniku nr 2 do zapytania – obowiązującą na  dzień 13.01.2022 r. Taka też data winna zostać podana w główce ww. rubryki.Termin...
Data rozpoczęcia:
05.01.2022
Całodobowy serwis i konserwacja kotłowni zlokalizowanych na terenie Portu Lotniczego Warszawa/Modlin (MPL) przez okres 12 miesięcyTermin składania ofert upływa dnia : 14.01.2022 r. o godz. 12.00Wizja lokalna:-Termin zebrania Wykonawców połączonego z wizją lokalną – 11.01.2022 r. godz. 9:00 -Miejsce rozpoczęcia wizji – siedziba...
Data rozpoczęcia:
05.01.2022
Wywóz nieczystości płynnych w 2022 roku
Data rozpoczęcia:
28.12.2021
Obsługa IT i NOC w okresie 12 miesięcyTermin  składania ofert do dnia 17.01.2022 r. do godz. 12.00UWAGA:Załączniki do Opisu przedmiotu zamówienia, zarówno do części 1, jak i części 2, w których nazwie znajduje się słowo „NIEJAWNA”, z uwagi na fakt, iż część informacji w nich zawartych to dane wrażliwe dla lotniska, są dostępne dla...
Data rozpoczęcia:
27.12.2021
Przedłużenie licencji oraz wsparcia dla 2 szt. urządzeń Fire Wall na okres 36 miesięcy
Data rozpoczęcia:
09.12.2021
Wykonanie aktualizacji Planu Zagospodarowania Lotniska oraz mapy 1-1-1
Data rozpoczęcia:
20.10.2021
Spółka Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o. ogłasza zewnętrzne postępowanie na sprzedaż samochodu marki FORD KUGA.

Partnerzy