Przejdź do treści
  • PL
  • EN

Ogłoszenia i przetargi

A A A Drukuj
Data rozpoczęcia:
02.08.2018
Wyłonienie wykonawcy do pełnienia nadzoru inwestorskiego nad naprawami nawierzchni DS i PPS1
Data rozpoczęcia:
02.08.2018
Zakup i dostawa 2 szt. komputerów AIO wraz z oprogramowaniem MS Office 2016
Data rozpoczęcia:
01.08.2018
Zakup wraz z dostawą szczotki obrotowej do pojazdu wielozadaniowego Husqvarna P525DInformacja o wyniku postępowania(zamieszczono dn. 22.08.22018r.)Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej, złożonej przez Wykonawcę:F.H.U MIL-MAG Pietrzak ZdzisławSiennica ul. Ogrodowa 1705-191 NasielskCena oferty: 16.899,00 zł brutto
Data rozpoczęcia:
23.07.2018
Zakup wraz z dostawą sześciu kompletów kaste ze szczotkami do oczyszczarek lotniskowych
Data rozpoczęcia:
16.07.2018
Zakup i dostawa farby i rozcieńczalnika do wykonania oznakowania poziomego części lotniczej oraz dróg ruchu kołowego
Data rozpoczęcia:
02.07.2018
Zakup licencji MS SQL, MS Windows Server oraz CAL na potrzeby modernizacji strony intranetowej
Data rozpoczęcia:
28.06.2018
Naprawy elementów funkcjonalnych infrastruktury lotniska tj. nawierzchni DS i PPS1
Data rozpoczęcia:
19.06.2018
Całodobowy serwis i konserwacja kotłowni zlokalizowanych na terenie Portu Lotniczego Warszawa/Modlin (MPL) przez okres 12 miesięcy
Data rozpoczęcia:
12.06.2018
Zakup środków do napraw nawierzchni lotniskowych
Data rozpoczęcia:
12.06.2018
Sukcesywny wywóz nieczystości ciekłych z terenu Portu Lotniczego Warszawa-Modlin Zmiana terminu składania ofert: oferty należy składać do dnia 28.06.2018 r. do godz. 12:00.Miejsce i sposób złożenia oferty pozostają bez zmian.

Strony

Partnerzy