Przejdź do treści
  • PL
  • EN

Przetarg nieograniczony P-088/22

A A A Drukuj

Przetarg nieograniczony P-088/22

Data rozpoczęcia: 
07.09.2022

Świadczenie usług kontroli bezpieczeństwa i kontroli dostępu oraz ochrony osób i mienia na rzecz Spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o.

 

 

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r.– Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129, z późn. zm.) Zamawiający udostępnia poniższą informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia, kwotę w wysokości 43 244 397,81 zł brutto. (zamieszczono dnia 23.09.2022 r o godz. 10:59)

 

 

Partnerzy