Przejdź do treści
  • PL
  • EN

Zapytanie ofertowe P-102/19 - modernizacja wentylacji

A A A Drukuj

Zapytanie ofertowe P-102/19 - modernizacja wentylacji

Data rozpoczęcia: 
27.09.2019

Modernizacja instalacji wentylacyjnej w Hangarze 12

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ- zamieszczono dnia 18.10.2019 r.

Zamawiający, Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o., dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu P-102/19 (Wykonanie modernizacji instalacji w Hangarze 12).Za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez Wykonawcę Paweł Rusinowski z siedzibą ul. Sadowa 1, 07-410 Ostrołęka. Oferowana cena brutto: 61.930,50 zł.

Dziękujemy za udział w postępowaniu.

Partnerzy