Przejdź do treści
 • PL
 • EN

Dyżurny Operacyjny Portu Lotniczego Dyżurny Operacyjny Portu Lotniczego - Asystent

A A A Drukuj

Dyżurny Operacyjny Portu Lotniczego Dyżurny Operacyjny Portu Lotniczego - Asystent

Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o.
Rodzaj oferty: 
Oferta pracy

Oczekiwania:

 • wykształcenie minimum średnie (rekomendowane wyższe z zakresu lotnictwa lub transportu),
 • znajomość języka angielskiego,
 • minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe w Spółce lub firmie związanej z lotnictwem,,
 • znajomość zagadnień dotyczących zarządzania sytuacjami kryzysowymi,
 • znajomość zagadnień związanych z operacyjnym funkcjonowaniem lotnictwa cywilnego i lotnisk komunikacyjnych,
 • prawo jazdy kat. B,
 • znajomość obsługi komputera (MS Office),
 • wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne oraz planowania i organizowania pracy własnej,
 • odporność na stres i umiejętność efektywnego działania pod presją czasu,
 • wysoka kultura osobista.

Zakres głównych zadań na stanowisku:

 • bieżąca kontrola stanu pola ruchu naziemnego,
 • stała kontrola oznakowania poziomego i pionowego,
 • stała kontrola zagrożeń ze strony środowiska naturalnego (zwierzyna, ptactwo, opady),
 • monitorowanie przeszkód lotniczych w rejonie lotniska,
 • bieżące nadzorowanie bezpieczeństwa i porządku na terenie lotniska,
 • nadzór nad zarządzaniem płytami postojowymi,
 • odbieranie i przekazywanie ostrzeżeń meteorologicznych,
 • współpraca z Lokalnym Zespołem Bezpieczeństwa,

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • przyjazną atmosferę w pracy,
 • opiekę medyczną.

Termin przyjmowania zgłoszeń: 21-06-2022

List motywacyjny oraz CV z dopiskiem: „dotyczy ofertyDyżurny Operacyjny Portu Lotniczego” lub „dotyczy oferty – Dyżurny Operacyjny Portu Lotniczego – Asystent” prosimy przesłać na adres: Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o.,  Nowy Dwór Mazowiecki 05-102, ul. Gen. Wiktora Thommee 1a lub adres e-mail: [email protected] albo dostarczyć osobiście do siedziby firmy.

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Na aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli: „Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Spółka Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o. z siedzibą w ul. Generała Wiktora Thommee 1A, 05-102 Nowy Dwór Mazowiecki, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko Dyżurny Operacyjny Portu Lotniczego lub Dyżurny Operacyjny Portu Lotniczego - Asystent. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o. z siedzibą w ul. Generała Wiktora Thommee 1A, 05-102 Nowy Dwór Mazowiecki;

2) dane kontaktowe inspektora ochrony danych: email: [email protected];

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 1. oceny Pani/Pana kwalifikacji do pracy na stanowisku, na które Pani/Pan aplikuje;
 2. oceny Pani/Pana zdolności i umiejętności potrzebnych do pracy na stanowisku, na które Pani/Pan aplikuje;
 3. wyboru odpowiedniej osoby do pracy w Spółce.

4) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana  danych osobowych jest:

 1. przepis prawa (art. 221 § 1 kodeksu pracy) i przetwarzanie potrzebne do zawarcia umowy o pracę – w zakresie następujących danych: imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia;
 2. Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV i w liście motywacyjnym, jeżeli przekaże Pani/Pana  Spółce dane inne niż określone w art. 221 § 1 kodeksu pracy, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 3. uzasadniony interes Spółki – w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Mamy uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Pani/Pana umiejętności i zdolności – jest to nam potrzebne do oceny, czy jest Pani/Pan odpowiednią osobą na stanowisko, na które rekrutujemy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

5) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być firmy informatyczne wspomagające administratora, dostawcy usług prawnych i doradczych, firmy kurierskie i pocztowe. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami;

6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do 3 miesięcy od momentu zatrudnienia kandydata do pracy;

8) posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

9) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

10) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem rozpatrywania Pani/Pana CV i listu motywacyjnego;

11) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Klauzula zgody

Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Spółka Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o. z siedzibą w ul. Generała Wiktora Thommee 1A, 05-102 Nowy Dwór Mazowiecki, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko Dyżurny Operacyjny Portu Lotniczego lub Dyżurny Operacyjny Portu Lotniczego - Asystent. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.

 

Partnerzy