Przejdź do treści
  • PL
  • EN

Centrum Komunikacyjne w Legionowie

A A A Drukuj

                                                 

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

 

Centrum Komunikacyjne w Legionowie

 

W dniu 31 marca 2017 Gmina Legionowo zakończyła realizację projektu pn. „Centrum Komunikacyjne w Legionowie” obejmującego utworzenie przy stacji kolejowej „Legionowo” głównego centrum przesiadkowego miasta obejmującego budowę dworca kolejowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym garażami wielopoziomowymi, peronami dla autobusów integrującego różne formy transportu zbiorowego w aglomeracji warszawskiej – transport kolejowy oraz autobusowy oraz pośrednio transport lotniczy.

 

Do dyspozycji mieszkańców i użytkowników transportu publicznego znajdują się m.in.:

  1. Nowoczesny obiekt dworca wraz z komercyjną ofertą handlową oraz Multimedialną Strefą Obsługi Pasażera realizującą funkcje kulturalne
  2. Dwa obiekty garaży wielopoziomowych typu Parkuj i Jedź na łącznie ponad 1100 pojazdów wraz z stanowiskami postoju rowerów,
  3. Węzeł autobusowy m.in. dla linii ZTM, transportu lokalnego i regionalnego

 

Celem głównym Projektu było:

 

Usprawnienie różnych form komunikacji lokalnej i regionalnej poprzez poprawę jakości i funkcjonalności infrastruktury transportowej miasta Legionowo.

 

Celami szczegółowymi Projektu były:

 

– Integracja środków komunikacji zbiorowej kolejowej i autobusowej z indywidualnym,

– Wzrost funkcjonalności i efektywności komunikacji zbiorowej i tym samym usprawnienie systemu transportu publicznego w Obszarze Metropolitalnym Warszawy,

– Poprawa standardu obsługi pasażerów kolei i komunikacji autobusowej,

– Popularyzacja form transportu zbiorowego i systemu „Parkuj i Jedź”,

– Usprawnienie połączeń z głównymi portami lotniczymi regionu Mazowsza,

– Poprawa dostępności do głównego węzła przesiadkowego miasta,

– Poprawa jakości przestrzeni publicznej, atrakcyjności miasta i warunków do rozwoju społeczno-gospodarczego.

 

 

Inwestor: Gmina Legionowo

Rok rozpoczęcia: 2012

Rok zakończenia: 2017

Wartość inwestycji: 54 mln zł

Wartość udziału środków SPPW: 36 mln zł

Strona www:  http://centrum-komunikacyjne.legionowo.pl/

 

Partnerzy