Przejdź do treści
  • PL
  • EN

P-005/20 Przetarg nieograniczony (zamieszczono dnia 22.01.2020 r.)

A A A Drukuj

P-005/20 Przetarg nieograniczony (zamieszczono dnia 22.01.2020 r.)

Data rozpoczęcia: 
22.01.2020

Wykonanie wycinki drzew i krzewów na terenie planowanego parkingu PA-2 wraz z odkupem drewna uzyskanego z wycinki

 

WIZJA LOKALNA

odbędzie się w dniu 27.01. 2020 r. o godz. 10.00 Miejsce rozpoczęcia wizji – siedziba Zamawiającego, budynek Zarządu Spółki. Osoby zainteresowane udziałem w wizji lokalnej zobowiązane są zgłaszać swoje uczestnictwo do dnia 24.01.2020 r. do godz. 14.30 wraz z podaniem imienia, nazwiska osób wyznaczonych do uczestnictwa w wizji, w formie elektronicznej na adres: e.dudek@modlinairport.pl

Partnerzy