Przejdź do treści
  • PL
  • EN

Przetarg nieograniczony P-066/22 - środki do odladzania

A A A Drukuj

Przetarg nieograniczony P-066/22 - środki do odladzania

Data rozpoczęcia: 
05.08.2022

Zakup i dostawa ekologicznych środków zimowego utrzymania sztucznych nawierzchni lotniskowych na sezon zimowy 2022/2023

 

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r.– Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129, z późn. zm.) Zamawiający udostępnia poniższą informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, kwotę w wysokości 6 297 600,00 zł brutto.

Partnerzy