Przejdź do treści
  • PL
  • EN

Ogłoszenia i przetargi

A A A Drukuj
Data rozpoczęcia:
29.10.2021
"Dostawa energii elektrycznej dla spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o. na rok 2022."Działając na podstawie art. 222 ust 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r.– Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129, z późn. zm.) Zamawiający udostępnia poniższą informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na...
Data rozpoczęcia:
22.10.2021
DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM BALUSTRAD STALOWYCH
Data rozpoczęcia:
14.10.2021
Świadczenie usług sprzątania w obiektach Spółki Mazowiecki Port Lotnizy Warszawa-Modlin
Data rozpoczęcia:
06.10.2021
Naprawy nawierzchni dróg kołowania DK C, DK A2 oraz płyty postojowej PPS1 Wizja lokalna : dnia 12.10.2021 r od godz. 9:00Termin składania ofert : do dnia 18.10.2021 r. do godz. 12:00
Data rozpoczęcia:
22.09.2021
Przedłużenie licencji oraz wsparcia dla urządzeń Firewall na okres 36 miesięcy
Data rozpoczęcia:
07.09.2021
Wykonanie usługi usunięcia gumy z nawierzchni drogi startowej na progach 08 i 26
Data rozpoczęcia:
20.08.2021
Zakup i dostawa chlorku wapnia
Data rozpoczęcia:
05.08.2021
Zakup i dostawa środka do impregnacji nawierzchni lotniskowych Ahydrosil-K
Data rozpoczęcia:
26.07.2021
Zakup 45 sztuk drzew odmiany klon globosum wraz z posadzeniem
Data rozpoczęcia:
10.06.2021
Zakup wraz z dostawą farby, mikrokul oraz rozcieńczalnik do wykonania oznakowania poziomego

Strony

Partnerzy