Przejdź do treści
  • PL
  • EN

Ogłoszenia i przetargi

A A A Drukuj
Data rozpoczęcia:
26.07.2019
Wykonanie regeneracji szczotek do oczyszczarek lotniskowych Overaasen RS400, 6 kpl.
Data rozpoczęcia:
19.07.2019
Wymiana płyt betonowych w nawierzchni płyty postojowej PPS1
Data rozpoczęcia:
10.07.2019
Zakup wraz z dostawą środka chwastobójczego Klinik UP 360 SL
Data rozpoczęcia:
04.07.2019
Zakup wraz z dostawą oraz uruchomieniem 2 szt. drukarek Konika Minolta C227.UWAGA:Zamawiający nie przewiduje zamienników wymaganego sprzętu.
Data rozpoczęcia:
01.07.2019
Wykonanie zmian oznakowania poziomego płyty postojowej samolotów PPS1 na lotnisku Warszawa/Modlin
Data rozpoczęcia:
28.06.2019
Zakup środków czystości i higieny - zapotrzebowanie na 2019/2020 rok (12 miesięcy) UWAGA:wyznaczono nowy termin na składanie ofert. Szczegóły w Wyjaśnieniach nr 1 do zapytania.
Data rozpoczęcia:
27.06.2019
Zakup i dostawa 10 szt. terminali HP
Data rozpoczęcia:
24.06.2019
Wyłonienie wykonawcy do pełnienia nadzoru inwestorskiego nad naprawami nawierzchni DS
Data rozpoczęcia:
10.06.2019
Roboty budowlane w zakresie utwardzenia terenu wraz z zaprojektowaniem  i wykonaniem oznakowania poziomego i pionowego
Data rozpoczęcia:
05.06.2019
Sukcesywna dostawa papieru XERO oraz materiałów biurowych przez okres 12 miesięcy.

Strony

Partnerzy