Przejdź do treści
  • PL
  • EN

Ogłoszenia i przetargi

A A A Drukuj
Data rozpoczęcia:
29.10.2019
Dostawa energii elektrycznej dla spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o. w latach 2020-2021
Data rozpoczęcia:
11.10.2019
Naprawa zasilaczy UPS oraz agregatów prądotwórczych
Data rozpoczęcia:
09.10.2019
Sukcesywna dostawa posiłków regeneracyjnych w słoikach
Data rozpoczęcia:
04.10.2019
Wykonanie regulacji pionowej uszkodzonych (zapadniętych) studzienek w nawierzchni drogi
Data rozpoczęcia:
04.10.2019
Zakup i dostawa chlorku wapnia
Data rozpoczęcia:
01.10.2019
Najem  długoterminowy samochodu osobowego UWAGA:Termin składania ofert został przedłużony  do dnia 23.10.2019 r. do godz. 12:00 
Data rozpoczęcia:
27.09.2019
Modernizacja instalacji wentylacyjnej w Hangarze 12 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ- zamieszczono dnia 18.10.2019 r.Zamawiający, Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o., dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu P-102/19 (Wykonanie modernizacji instalacji w Hangarze 12).Za najkorzystniejszą została...
Data rozpoczęcia:
19.09.2019
Naprawy nawierzchni DK A2 i PPS1 (wjazdy na stanowiska postojowe) oraz DK E
Data rozpoczęcia:
18.09.2019
Czyszczenie separatorów ropopochodnych, separatorów tłuszczu oraz pompowni ścieków przy użyciu WUKO oraz czyszczenie  instalacji hydraulicznej pompowni w obiektach zlokalizowanych na terenie Portu Lotniczego Warszawa/Modlin
Data rozpoczęcia:
17.09.2019
Dostawa środka do impregnacji nawierzchni lotniskowych

Strony

Partnerzy