Przejdź do treści
  • PL
  • EN

Ogłoszenia i przetargi

A A A Drukuj
Data rozpoczęcia:
27.09.2019
Modernizacja instalacji wentylacyjnej w Hangarze 12 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ- zamieszczono dnia 18.10.2019 r.Zamawiający, Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o., dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu P-102/19 (Wykonanie modernizacji instalacji w Hangarze 12).Za najkorzystniejszą została...
Data rozpoczęcia:
19.09.2019
Naprawy nawierzchni DK A2 i PPS1 (wjazdy na stanowiska postojowe) oraz DK E
Data rozpoczęcia:
18.09.2019
Czyszczenie separatorów ropopochodnych, separatorów tłuszczu oraz pompowni ścieków przy użyciu WUKO oraz czyszczenie  instalacji hydraulicznej pompowni w obiektach zlokalizowanych na terenie Portu Lotniczego Warszawa/Modlin
Data rozpoczęcia:
17.09.2019
Dostawa środka do impregnacji nawierzchni lotniskowych
Data rozpoczęcia:
09.09.2019
Zakup i dostawa środków zimowego utrzymania sztucznych nawierzchni lotniskowych
Data rozpoczęcia:
28.08.2019
Całodobowy serwis i konserwacja kotłowni zlokalizowanych na terenie Portu Lotniczego Warszawa/Modlin (MPL) przez okres 24 miesięcy
Data rozpoczęcia:
04.10.2019
Dostawa energii elektrycznej dla spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp.  zo.o. na rok 2019
Data rozpoczęcia:
26.07.2019
Wykonanie regeneracji szczotek do oczyszczarek lotniskowych Overaasen RS400, 6 kpl.
Data rozpoczęcia:
19.07.2019
Wymiana płyt betonowych w nawierzchni płyty postojowej PPS1
Data rozpoczęcia:
10.07.2019
Zakup wraz z dostawą środka chwastobójczego Klinik UP 360 SL

Strony

Partnerzy