Przejdź do treści
  • PL
  • EN

Ogłoszenia i przetargi

A A A Drukuj
Data rozpoczęcia:
24.06.2019
Wyłonienie wykonawcy do pełnienia nadzoru inwestorskiego nad naprawami nawierzchni DS
Data rozpoczęcia:
10.06.2019
Roboty budowlane w zakresie utwardzenia terenu wraz z zaprojektowaniem  i wykonaniem oznakowania poziomego i pionowego
Data rozpoczęcia:
05.06.2019
Sukcesywna dostawa papieru XERO oraz materiałów biurowych przez okres 12 miesięcy.
Data rozpoczęcia:
04.06.2019
Utworzenie elektronicznej bazy danych o terenie i przeszkodach dla strefy 4 dla podejścia precyzyjnego kategorii II
Data rozpoczęcia:
29.05.2019
Świadczenie usług w zakresie administracji systemów informatycznych (IT) i wsparcia dla użytkowników końcowych oraz monitorowania i zapewnienia ciagłości działania sieci oraz urządzeń teleinformatycznych (NOC) dla Spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o.  
Data rozpoczęcia:
27.05.2019
Naprawy nawierzchni drogi startowej (DS) – część środkowa (II etap)
Data rozpoczęcia:
27.05.2019
Odnowienie subskrypcji wsparcia technicznego 10 licencji (sockets) Veeam Backup & Replication edycja Enterprise dla VMware na okres 2 lat
Data rozpoczęcia:
27.05.2019
Świadczenie usług sprzątania w obiektach Spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin  
Data rozpoczęcia:
14.05.2019
Zakup wraz z dostawą urządzenia ETD Uwaga: Zmianie uległ termin składania i otwarcia ofert. Szczegóły w piśmie - "Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ".
Data rozpoczęcia:
23.04.2019
Przedłużenie wsparcia technicznego z możliwością aktualizacji systemu wirtualizacji VMware na kolejny rok

Strony

Partnerzy